European Live Art Archive

Què és ELAA?

ELAA (European Live Art Archive) és un arxiu europeu especialitzat en l'art d'acció o performance amb seu a Girona. Proporciona informació sobre la xarxa de festivals, artistes, acadèmics, crítics i altres arxius que es troben disseminats pel territori europeu. ELAA té com a objectiu principal compartir documentació, coneixements i experiències. Les línies d'actuació se centren en la creació d'un programa d'art d'acció, en la realització d'entrevistes filmades amb artistes i en la organització de seminaris teòrics.